Về chúng tôi

Về chúng tôi
Lobby Image

Chính Sách Chất Lượng

• Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào thông qua bộ chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng nhập và biên bản kiểm tra. • Theo dõi và báo cáo chất lượng hàng hóa trong từng công đoạn sản xuất hàng ngày. • Nhà máy có đội QC ch...

Xem thêm
Lobby Image

Capacity

Xem thêm
Lobby Image

Máy móc

Xem thêm
Lobby Image

Diện tích

Xem thêm