Chính Sách Chất Lượng

Chính Sách Chất Lượng

  •    Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào thông qua bộ chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng nhập và biên bản kiểm tra.
  •    Theo dõi và báo cáo chất lượng hàng hóa trong từng công đoạn sản xuất hàng ngày.
  •    Nhà máy có đội QC chuyên nghiệp sẵn sàng cung cấp các báo cáo và hình ảnh về hàng hóa trong quá trình sản xuất.
  •    Khách hàng có thể đến tham quan để kiểm tra, giám sát tiến độ sản xuất.
  •    Nhà máy linh động xử lý sự cố nếu có sai sót và báo phương án cho khách hàng trong vòng 48h.
  •    Bảo quản hàng hóa và hàng mẫu của khách hàng trong điều kiện đảm bảo.